۱۳۹۱ خرداد ۱۹, جمعه

ملاقات با شیطاندیشب شیطان به نزدم آمد، از من خواست لطفی در حقش انجام بدهم
خواست کمکش کنم به خدا ثابت کند انسان لیاقت سجده را ندارد.

به من وعده نزدیکترین مکان به خودش را در قعر جهنم داد.
بیش از این طاقت التماسش را نداشتم؛ (باید اعتراف کنم وعده هایش هم من را وسوسه کرده بود) از او پرسیدم چه کنم؟
گفت: کافیست از فردا صبح به خودت مغرور باشی، تو را خداوند برتر از دیگران آفریده...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر