۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

هیــــچ


وقت هایی که با دخترم بازی می کنم، زمانی که یکیمون یه دست برنده میشه طبق عادت میگم "یک-هیچ" هر بار اون به من اعتراض می کنه که "یک-صفر" نه "یک-هیچ".
با این حرفش درس بزرگی بهم می ده و اون اینه که صفر بودن با هیچ بودن خیــــــلی تفاوت داره.

احترام

همیشه معتقدم در یک رابطه اجتماعی، احترامی که تو به دیگران می گذاری بسته به احترامی هست که آنها برای خود قائل می شوند و احترامی که آنها برای خود قائل می شوند در احترامی که برای شخصیت تو قائلند نمود می کند. و این هیچ ربطی به رفتار آنها ندارد.

اوتیس یا عادی مسئله اینست

هیچوقت نفهمیدم یک اوتیس صدای اطراف رو اون طور که هست می شنوه و ما که نمی شنویم فکر می کنیم که اونها بیمارند یا اینکه اونها واقعا بیمارند و دچار نوعی توهمند. اما گاهی در صحبت با آدم های عادی احساس اوتیس بودن بد جوری آزارم می ده، انگار توضیح ساده ترین مسائل برای بعضیها احتیاج به ساعت ها بحث داره و گر نه موفق نمی شی که حرفت رو بزنی تازه اگر فکر نکنند که تو دیوانه ای!!!!

۱۳۹۱ خرداد ۱۹, جمعه

ملاقات با شیطاندیشب شیطان به نزدم آمد، از من خواست لطفی در حقش انجام بدهم
خواست کمکش کنم به خدا ثابت کند انسان لیاقت سجده را ندارد.

به من وعده نزدیکترین مکان به خودش را در قعر جهنم داد.
بیش از این طاقت التماسش را نداشتم؛ (باید اعتراف کنم وعده هایش هم من را وسوسه کرده بود) از او پرسیدم چه کنم؟
گفت: کافیست از فردا صبح به خودت مغرور باشی، تو را خداوند برتر از دیگران آفریده...

مکافات عملگاهی مکافات گناهان کوچک انسان های بزرگ بسیار سخت تر از مکافات گناهان بزرگ آدمهای کوچکه، پس اگر مکافات عملت زیاد تو را آزار نداده بدان دلیل آن نیست که گناهی نکرده ای شاید به این علته که ارزش زنهار رو نداری.

انتقام

از صمیم قلبم معتقدم کاری که انتقام با روح و روان آدم می کنه، کراک و شیشه با جسم اون نمی کنه؛ اما واقعا بعضی ها چاره ای برای آدم نمی گذارند.
انگار هیچ وقت نمی شه اونطور که می خواهی زندگی کنی.